ปฏิทิน


ชื่อห้อง:         เดือน:     ปี:  


ห้องกันเกรา จองห้อง


ความจุ: 25-30 คน
อุปกรณ์อำนวยความสะดวกภายในห้อง:
อินเตอร์เน็ต, เก้าอี้เลคเชอร์, โต๊ะ, กระดานดำ


ผู้พัฒนาระบบ นายคมกฤษณ์ ประเสริฐสังข์ V.1 ปรับปรุงล่าสุดวันที่ 15/12/2560