ปฏิทิน


ชื่อห้อง:         เดือน:     ปี:  


ห้องเรียนชั้น 3 จองห้อง


ความจุ: 50-70 คน
อุปกรณ์อำนวยความสะดวกภายในห้อง:
โปรเจคเตอร์, อินเตอร์เน็ต, เก้าอี้เลคเชอร์, โต๊ะ, กระดานดำ


ผู้พัฒนาระบบ นายคมกฤษณ์ ประเสริฐสังข์ V.1 ปรับปรุงล่าสุดวันที่ 15/12/2560