ปฏิทิน


ชื่อห้อง:         เดือน:     ปี:  


บรรณราชเธียเตอร์ จองห้อง


ความจุ: 120-150 คน
อุปกรณ์อำนวยความสะดวกภายในห้อง:
โปรเจคเตอร์, อินเตอร์เน็ต, คอมพิวเตอร์, เก้าอี้เลคเชอร์, โต๊ะ, ชุดเครื่องเสียง


ผู้พัฒนาระบบ นายคมกฤษณ์ ประเสริฐสังข์ V.1 ปรับปรุงล่าสุดวันที่ 15/12/2560