ระบบจองห้องออนไลน์

ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด


คู่มือระบบจองห้องออนไลน์.pdf

ห้อง


      หน้าที่     จากทั้งหมด 1 หน้า: จำนวนทั้งหมด 6 ข้อมูล


บรรณราชเธียเตอร์ จองห้อง

เหมาะสำหรับการดูหนัง และสื่อการเรียนรู้มัลติมีเดียต่างๆ
ความจุ: 120 - 150 คน
สถานที่:  ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาราชภัฏร้อยเอ็ด (ชั้น 4)
อุปกรณ์อำนวยความสะดวกภายในห้อง:
โปรเจคเตอร์,อินเตอร์เน็ต,คอมพิวเตอร์,เก้าอี้เลคเชอร์,โต๊ะ,ชุดเครื่องเสียง

ห้องทานตะวัน จองห้อง

เหมาะสำหรับการทำงานกลุ่ม
ความจุ: 25 - 30 คน
สถานที่:  ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาราชภัฏร้อยเอ็ด (ชั้น 3)
อุปกรณ์อำนวยความสะดวกภายในห้อง:
อินเตอร์เน็ต,เก้าอี้เลคเชอร์,โต๊ะ,กระดานดำ

ห้องกันเกรา จองห้อง

เหมาะสำหรับการทำงานกลุ่ม
ความจุ: 25 - 30 คน
สถานที่:  ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาราชภัฏร้อยเอ็ด (ชั้น 3)
อุปกรณ์อำนวยความสะดวกภายในห้อง:
อินเตอร์เน็ต,เก้าอี้เลคเชอร์,โต๊ะ,กระดานดำ

ห้องแสงอรุณ จองห้อง

เหมาะสำหรับการทำงานกลุ่ม
ความจุ: 25 - 30 คน
สถานที่:  ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาราชภัฏร้อยเอ็ด (ชั้น 2)
อุปกรณ์อำนวยความสะดวกภายในห้อง:
อินเตอร์เน็ต,เก้าอี้เลคเชอร์,โต๊ะ

ห้องเดือนฉาย จองห้อง

เหมาะสำหรับการทำงานกลุ่ม
ความจุ: 25 - 30 คน
สถานที่:  ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาราชภัฏร้อยเอ็ด (ชั้น 2)
อุปกรณ์อำนวยความสะดวกภายในห้อง:
อินเตอร์เน็ต,เก้าอี้เลคเชอร์,โต๊ะ

ห้องอิฐแดง จองห้อง


ความจุ: 50 - 80 คน
สถานที่:  ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาราชภัฏร้อยเอ็ด (ชั้น 3)
อุปกรณ์อำนวยความสะดวกภายในห้อง:
อินเตอร์เน็ต,เก้าอี้เลคเชอร์,โต๊ะ
ผู้เข้าชม:*7,189 คน
ห้องที่ทำการจอง:0 ครั้ง
สมาชิก:0 คน
บุคคลทั่วไป:1 คน
ผู้พัฒนาระบบ นายคมกฤษณ์ ประเสริฐสังข์ V.1 ปรับปรุงล่าสุดวันที่ 15/12/2560